Nasi go?cie

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 2 goĹ›ci 
20
Aug
O nas PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Witamy na naszej stronie i zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.

Wychodz?c naprzeciw zapotrzebowaniu na us?ugi informatyczne ?wiadczymy je firmom jak i klientom indywidualnym. Zg?o? nam problem a zaproponujemy Ci rozwi?zanie w zalezno?ci od mo?liwo?ci i potrzeb jakie posiadasz.

Pomo?emy Ci w zakresie:

- zakupu, naprawy, modernizacji, rozbudowy i konfiguracji sprz?tu komputerowego jak równie? otoczymy go opiek?;

- projektowania, aktualizacji tre?ci jak równie? optymalizacji kodu strony internetowej oraz szereg us?ug zwi?zanych ze zwi?kszeniem jej  popularno?ci, reklam? i promocj? produktów w internecie;

- budowy i konfiguracji sieci zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych;

Staramy si? podchodzi? do ka?dego klienta indywidualnie dbaj?c o jego zadowolenie z naszych us?ug.

Zapraszamy.


Poprawiony: poniedziałek, 08 sierpnia 2011 07:35